Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

Met het experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie worden opleidingen van maximaal zes instellingen in staat gesteld om de externe en onafhankelijke peer review op opleidingsniveau meer zelf vorm te geven. De beoordeling van accreditatiestandaarden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beperkt zich tot het beoogd en gerealiseerd eindniveau.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: