Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

Met het experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie worden opleidingen van maximaal zes instellingen in staat gesteld om de externe en onafhankelijke peer review op opleidingsniveau meer zelf vorm te geven. De beoordeling van accreditatiestandaarden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beperkt zich tot het beoogd en gerealiseerd eindniveau.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 31 maart 2017