ontwerp-bekendmakingsbesluit inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ in laag 7

Met dit besluit wordt bepaald dat voor de verlening van de vergunningen voor landelijke commerciële digitale radio-omroep in laag 7 de procedure van veiling wordt toegepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-07-2020
Einddatum consultatie 17-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Commerciële radiopartijen die geïnteresseerd zijn in het verwerven van digitaal spectrum in laag 7.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het beschikbaar komen van de digitale laag 7 worden geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld om digitaal spectrum te verwerven. Het kan hier gaan om nieuwe partijen of om partijen die reeds in het bezit zijn van digitaal spectrum en op deze wijze over extra spectrum kunnen beschikken.

Waarop kunt u reageren

Op het hele ontwerp-besluit

Downloads