Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Op 30 april 2019 is Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen gepubliceerd. Met dit conceptwetsvoorstel wordt voornoemde Richtlijn geïmplementeerd in nationale wetgeving. Tevens wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in het Regeerakkoord van Rutte III zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 29 juni 2018 over de positie van de boer in de keten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 juli 2020

Consultatieperiode aangepast, 19 augustus 2019

I.v.m. de vakantieperiode is de einddatum voor reactie op het wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen verlengd tot en met 1 september 2019.

Consultatieperiode aangepast, 19 augustus 2019

I.v.m. de vakantieperiode is de einddatum voor reactie op de internetconsultatie over het wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken verlengd tot en met 1 september 2019.