Rangschikkingsbesluit NSW

Het besluit tot wijziging van het Rangschikkingsbesluit werkt de aanbevelingen van de evaluatie NSW en de kabinetsreactie daarop uit in een nieuwe regeling. De wijzigingen bevatten zowel aanscherpingen van de huidige regeling als ook verruimingen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 maart 2020