NFP wijzigingspakket 2018-2

Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2018-2 wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het wijzigingsbesluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 oktober 2019

Het geconsulteerde ontwerpbesluit is op 14 mei 2019 gepubliceerd als:
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 26 april 2019, nr. BI / 19087757, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (pakket 2018-2).
In de toelichting van het besluit wordt de wijze van verwerking van de consultatiereacties besproken.