Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

NFP wijzigingspakket 2018-2

Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2018-2 wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het wijzigingsbesluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
31-10-2018
Einddatum consultatie
12-12-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen van het Nationaal Frequentieplan zijn partijen met spectrumgebruiksrechten (vergunningen) en voor wie het NFP gebruiksrechten vastlegt zoals: Aanbieders van mobiele communicatie, omroepaanbieders, satellietcommunicatieaanbieders, exploitanten van straalverbindingen, overheidspartijen die frequenties gebruiken voor publieke taken, spectrumgebruikers in de lucht- en scheepvaart, bedrijven met netwerken voor eigen bedrijfstoepassingen, radiozendamateurs, fabrikanten van apparatuur die gebruik maakt van het spectrum (met of zonder vergunning).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het pakket bevat de volgende onderdelen: Er wordt in het tekstdeel een Engelse vertaling toegevoegd van de paragraaf die spectrumbeschikbaarheid voor bezoekende NAVO-strijdkrachten beschrijft. In de L band worden draadloze microfonen toegevoegd aan de bestemming. In de 14 GHz band worden ESIMs toegevoegd. Spectrumaanwijzingen aan departementen voor de uitvoering publieke taken worden geactualiseerd. Besluiten van Wereld Radio Conferentie van 2015 (WRC15) worden geïmplementeerd. Er worden enkele harmoniserende EU besluiten geïmplementeerd, en daarnaast zijn er aanpassingen van zogenaamde ‘ondergeschikte aard’. Er worden enkele nieuwe begrippen met definities in de Annex 4 toegevoegd.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen worden gereageerd.
Voor onderdeel C is er een leeswijzer beschikbaar.

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling