Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hilversum
Datum 29 januari 2021

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van deze consultatie reageren. Verder zijn er nog specifieke vragen waarop uw antwoord gewenst is.
Opmerkelijk dat u de burger wegzet als iemand die nooit iets hiervan zal merken. Het lijkt alsof u gewoon doordendert zonder ooit iets met de inbreng op een consultatie te doen over dit onderwerp. Ik verwijs u naar de bijgevoegde brieven en verwacht een gedegen inhoudelijke reactie. Tot nu toe is daar niet inhoudelijk op gereageerd. Als iets onweerlegbaar is dan is het geen optie dat te negeren en de regering en/of de kamer informatie achter te houden en intussen te doen alsof alle consultaties meegenomen zijn in een document aan de tweede kamer. Ik hoop dus nadrukkelijk op een inhoudelijke reactie.

Vraag2

Verwacht u – naast het reeds bestaande gebruik in deze band – in de toekomst een behoefte aan lokale vergunningen voor bedrijfsspecifieke toepassingen in de 3,5 GHz band? Zo ja, kunt u deze behoefte aan vergunningen nader specificeren in termen van beoogde toepassing, benodigde bandbreedte, geografisch gebied, up-down-verhouding en vergunningsduur? Vanaf wanneer verwacht u een dergelijke behoefte te hebben?
[Deze vraag relateert vooral aan de 2*50 MHz, onder en boven in de band]
Ik verwacht behoefte aan bescherming van de belangen van de burger, niet naar louter vragen die voor bedrijven interessant kunnen zijn.

Vraag3

Verwacht u – naast het reeds bestaande gebruik - in de toekomst een behoefte aan lokale of regionale vergunningen voor gebruik van de 3,5 GHz band voor toepassingen van draadloos internettoegang, ook wel bekend als Fixed Wireless Access? Zo ja, kunt u deze behoefte nader specificeren in termen van benodigde bandbreedte, up-down-verhouding, vergunningduur en geografisch gebied? Vanaf wanneer verwacht u een dergelijke behoefte te hebben?
[Deze vraag kunt u vooral relateren aan de 2*50 MHz, onder en boven in de band].
Ik verwacht behoefte aan bescherming van de belangen van de burger, niet naar louter vragen die voor bedrijven interessant kunnen zijn.

Vraag4

Verwacht u in de toekomst een behoefte aan vergunningen voor offshore gebruik van de 3,5 GHz band, cq op het Nederlands Continentaal Plat, op zee? Zo ja, kunt u deze behoefte aan vergunningen nader specificeren in termen van beoogde toepassing, benodigde bandbreedte, up-down-verhouding, vergunningsduur en geografische zone? Vanaf wanneer verwacht u een dergelijke behoefte te hebben?
[Deze vraag kunt u zo gewenst apart beantwoorden voor de 300 MHz voor nationale mobiele communicatie dan wel voor de 2*50 MHz onder en boven in de band].
Ik verwacht behoefte aan bescherming van de belangen van de burger, niet naar louter vragen die voor bedrijven interessant kunnen zijn.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht