Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band

Deze wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP) ziet op de 3,5 GHz band, de frequentieband die internationaal is aangewezen voor 5G. Door deze wijziging wordt het banddeel 3450 – 3750 MHz per 1 september 2022 bestemd voor nationale mobiele communicatie, te verdelen volgens een veiling. Daarnaast betreft de NFP wijziging een aantal verdere veranderingen zoals onder andere voor satellietdiensten en voor bedrijfsspecifieke connectiviteit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2020
Einddatum consultatie 29-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Handel ICT Industrie Ondernemen Organisatie en beleid Overige economische sectoren Transport

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mobiele operators, satellietbedrijven, overheidspartijen die frequenties gebruiken, omroep-gerelateerde activiteiten voor programmavervaardiging op locatie, aanbieders van bedrijfsspecifieke connectiviteitsdiensten, diverse overige partijen die spectrum gebruiken en/of er diensten mee aanbieden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze NFP wijziging ziet op de 3,5 GHz band, de frequentieband die internationaal is aangewezen voor 5G. Door deze wijziging wordt het banddeel 3450 – 3750 MHz per 1 september 2022 bestemd voor nationale mobiele communicatie, te verdelen volgens een veiling. Hierbij blijft het nog wel mogelijk om vergunningen aan te vragen die van lokale aard zijn met een looptijd tot 1 september 2022.
Daarnaast betreft deze NFP wijziging een aantal verdere veranderingen zoals onder andere voor satellietdiensten, voor bedrijfsspecifieke connectiviteit, overheidsgebruik.

Waarop kunt u reageren

Deze consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over een besluit in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.
Er kan op alle onderdelen worden gereageerd.
Er zijn drie specifieke vragen geformuleerd.

Downloads

Overige documenten

  • Co-existence of 5G mobile networks with Burum Satellite Access Station operating in C-band

Externe bronnen

Nationaal FrequentiePlan actueel

Bron: wetten.overheid.nl