nadere eisen standaardverpakking sigaretten en shagtabak

Met deze ministeriële regeling worden nadere eisen gesteld aan de standaardverpakking van sigaretten en shagtabak. Neutrale verpakkingen verminderen de aantrekkelijkheid van rookwaar en vergroten het bewustzijn van de schadelijkheid van roken. Het kabinet wil een rookvrije generatie realiseren in 2040, waarbij geen enkele jongere meer rookt. Neutrale verpakkingen van sigaretten en shagtabak is één van de maatregelen van dit akkoord.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-10-2019
Einddatum consultatie 20-11-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10747
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen die door de regeling kunnen worden geraakt:
a. Producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak;
b. Eigenaren van verkooppunten en verkoopmedewerkers van sigaretten en shagtabak;
c. Jongeren, ex-rokers en andere consumenten van sigaretten en shagtabak.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

a. Producenten zullen kosten maken voor het aanpassen van de verpakking aan de standaardverpakkingseis. Importeurs zullen kosten maken om ervoor te zorgen dat de verpakking voldoet aan de Nederlandse verpakkingseisen. Deze kosten zijn eenmalig. Daarbij is het denkbaar dat marketingkosten kunnen afnemen.
b.De detaillist zal vanwege de instroom van nieuwe verpakkingen extra aandacht besteden aan inkoop en voorraadbeheer en verkoop. Het gaat bij detaillisten om alle verkooppunten van tabak. Ook is het denkbaar dat het voor verkoopmedewerkers vlak na invoering van deze maatregel wat meer tijd kost om het juiste pakje te herkennen en te overhandigen aan een consument.
c. Jongeren, ex-rokers en andere consumenten worden niet meer blootgesteld aan marketinguitingen van verpakkingen. Hierdoor worden sigaretten en shagtabak minder aantrekkelijk gemaakt, wordt voorkomen dat de verpakking een promotiemiddel is en wordt de zichtbaarheid van de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen vergroot. Dit draagt ertoe bij dat jongeren en ex-rokers minder verleid worden om sigaretten of shagtabak te kopen.

Waarop kunt u reageren

Voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden geldt dat er kan worden gereageerd op de uitvoerbaarheid en de technische gevolgen van de nadere regels. Opgemerkt wordt dat ook een geconsolideerde versie van de regeling is opgenomen. Hierin is het te wijzigen artikel in de Tabaks- en rookwarenregeling (artikel 3.7) opgenomen zoals het artikel er uiteindelijk uit komt te zien. Dit is gedaan om de leesbaarheid van het artikel te vergroten. Benadrukt wordt dat de internetconsultatie geen betrekking heeft op de eerste twee leden van het te wijzigen artikel, maar enkel op de leden 3 tot en met 10 (met geel aangegeven). De eerste twee leden bestonden al en worden niet gewijzigd. Benadrukt wordt ook dat wanneer u verbonden bent aan de tabaksindustrie u wordt verzocht om alleen een reactie te geven die strekt tot technische opmerkingen. Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.

Downloads

  • Concept regeling

    Concept wijziging Tabaks- en rookwarenregeling nadere eisen standaardverpakking sigaretten en shagtabak inclusief toelichting

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Geconsolideerde versie concept artikel 3.7 Tabaks- en rookwarenregeling

Externe bronnen

Grondslag Tabaks- en rookwarenbesluit

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Tabaks- en rookwarenwet

Bron: wetten.overheid.nl