Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Bijgaand voorontwerp geeft het nieuwe moderne wettelijk kader voor personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Het betreft de civielrechtelijke regeling. De fiscale maatregelen, het overgangsrecht en wijzigingen in overige wetten zullen op een later moment worden geconsulteerd, samen met het civielrechtelijke gedeelte.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 34 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: