Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Bijgaand voorontwerp geeft het nieuwe moderne wettelijk kader voor personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Het betreft de civielrechtelijke regeling. De fiscale maatregelen, het overgangsrecht en wijzigingen in overige wetten zullen op een later moment worden geconsulteerd, samen met het civielrechtelijke gedeelte.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-02-2019
Einddatum consultatie 31-05-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 7901
Onderwerpen Burgerlijk recht Handel Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers die een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap hebben of wensen te starten. Eenieder die met genoemde rechtsvormen handelt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doel is een moderne toegankelijke regeling die ondernemer faciliteert, passende bescherming biedt aan schuldeisers en zekerheid aan het handelsverkeer. De verwachting is dat de nalevingskosten voor de gebruikers afnemen.

Waarop kunt u reageren

Op het hele wetsontwerp kan worden gereageerd.

Downloads