Wet modernisering tuchtrecht Wet BIG

De consultatie betreft een ontwerp tot wijziging van de Wet BIG dat leidt tot: a. beter functioneren van het tuchtrecht, b. aanpassing van het stelsel van voorbehouden handelingen waardoor duidelijk is dat de Wet BIG ook van toepassing is op de als voorbehouden aangemerkte handelingen indien zij buiten de individuele gezondheidszorg worden verricht, c. betere toegankelijkheid van het BIG-register, en d. opname van de huidtherapeut in het BIG-register.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 20 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: