Mijnbouwregeling aanpassing vergunningsstelsel aardwarmte

Met de wijziging van de Mijnbouwwet (Kamerstukken 35 531) is een vergunningenstelsel geïntroduceerd dat bij de specifieke kenmerken van aardwarmte aansluit. Dit vergunningenstelsel wordt uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling. In juli 2021 is het concept voor de wijziging van het Mijnbouwbesluit geconsulteerd. Deze consultatie betreft het concept voor de wijziging van de Mijnbouwregeling voor het vergunningenstelsel voor aardwarmte en tevens enkele andere verbeteringen. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: