Mijnbouwregeling aanpassing vergunningsstelsel aardwarmte

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 12 januari 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de Mijnbouwregeling voor aardwarmte? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Met deze wijziging van de Mijnbouwregeling voorzien we een enorme verbetering van het vergunningstelsel voor aardwarmte. Dit zal ten goede komen van de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland.
Onze opmerking over de mijnbouwregeling is gericht op de procedure voor rangschikking en met name over de wijze van onderlinge weging van de criteria bij concurrerende aanvragen.
Hierin krijgt een eerder gestarte succesvolle winning in een aangrenzend gebied die bijdraagt aan een voortvarende opsporing en winning, een hogere vermenigvuldigingsfactor (te weten 3) dan de kwaliteit van de aanvraag (te weten 2).

De provincie Zuid-Holland is een voorstander van de portfoliogedachte, echter mag dit niet boven de kwaliteit van een aanvraag gaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat de kwaliteit van een aanvraag even zwaar dan wel zwaarder gewogen wordt dan een eerder (mogelijk minder kwalitatief ) gestarte winning in een aangrenzend gebied. Hierbij verzoeken wij u om deze twee criteria een gelijke vermenigvuldigingsfactor van 2 te geven of de kwaliteit van een plan met een hogere vermenigvuldigingsfactor te wegen. Op deze wijze wordt geborgd dat alleen aanvragers met een kwalitatief goed voorstel een vergunning toegekend krijgen.