Mijnbouwbesluit aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) (Kamerstukken 35 531) is een vergunningenstelsel geïntroduceerd dat bij de specifieke kenmerken van aardwarmte aansluit. In bijgaande wijziging van het Mijnbouwbesluit is uitwerking gegeven aan het in het wetsvoorstel neergelegde vergunningstelsel voor aardwarmte en worden tevens enkele andere verbeteringen doorgevoerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: