Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Mijnbouwbesluit aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) (Kamerstukken 35 531) is een vergunningenstelsel geïntroduceerd dat bij de specifieke kenmerken van aardwarmte aansluit. In bijgaande wijziging van het Mijnbouwbesluit is uitwerking gegeven aan het in het wetsvoorstel neergelegde vergunningstelsel voor aardwarmte en worden tevens enkele andere verbeteringen doorgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-06-2021
Einddatum consultatie 27-07-2021
Status Actief
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Organisaties die aardwarmte opsporen en winnen of willen opsporen en winnen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel introduceert een eigen vergunningensystematiek voor aardwarmte, passend bij de huidige praktijk waarin aardwarmte wordt gewonnen door relatief kleine bedrijven. Het wetsvoorstel geeft deze bedrijven de gelegenheid een technisch en financieel robuuste organisatie op te bouwen die in staat is om veilig aardwarmte te winnen. In het Mijnbouwbesluit worden nadere regels gesteld met betrekking tot de nieuwe systematiek die mede moeten bijdragen aan versterking en versnelling van aardwarmtewinning in Nederland.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het concept Mijnbouwbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Mijnbouwbesluit

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling