Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam Y Van dijk
Plaats Nederhorst den berg
Datum 1 april 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Sinds 2015 is inmiddels gebleken dat gemeenten de privacywet overtreden. Ouders buitensluiten, gezag negeren, onrechtmatige dwang en dreiging toepassen en de wet overtreden.

Dit zal nu nog meer worden.

Oplossing: gemeenten hebben geen kennis en daarom deze taak daar weghalen en terug naar huisartsen en gespecialiseerde zorg via de zorgverzekering.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Niet reeel.
Zie bovenstaand.