Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam Coöperatie Jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland (J van der Kamp)
Plaats Leiderdorp
Datum 14 mei 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Verwacht wordt een botsing van twee culturen. De WAMS is een afgeleide van de gemeentelijke bureaucratie (in de goede zin des woords) waarbij het zwaartepunt in de procedure ligt, terwijl de hulpverlening zich kenmerkt door sturing vanaf de werkvloer; hulpverlening is een netwerk van contacten.
Bij een verplichte inzet van de gemeente in geval van multiproblematiek zal er veel weerstand op gaan treden, hoe nuttig een centrale regie ook kan zijn.
Bij een versterking van de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling tussen domeinen onderling - wat nu niet in de WAMS is opgenomen - zal de WAMS positief worden ontvangen.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Zie bijgevoegd document

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht