Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam SAM beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein (I Van der Meulen)
Plaats Utrecht
Datum 29 mei 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
SAM signaleert als beroepsvereniging vooral dilemma's die uitvoerders in het publieke sociaal domein tegenkomen: de druk op de vertrouwensband met burgers, gebrek aan tijd voor zorgvuldig handelen, randvoorwaarden voor uitvoerders om zorgvuldig te kunnen werken, onderlinge samenwerking in goed vertrouwen, de voorlichting en de vraag of er een meldpunt niet-acute meldingen bij moet komen.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
SAM adviseert u om de randvoorwaarden voor kwaliteit, zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van uitvoerders beter vast te leggen en uitvoerders onderling afspraken te laten maken. Een experiment hoe dilemma's kunnen worden ondervangen is op zijn plaats.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht