Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam dhr GJ van't Voort
Plaats Rijnsburg
Datum 20 maart 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Goed wetsvoorstel. Wel moet er op het ministerie aan gedacht worden dat de financiën van de gemeente ook niet onuitputtelijk zijn. Ik noem bijvoorbeeld mijn eigen woon gemeente Katwijk ZH die ook al moet bezuinigen omdat de financiën ook beneden peil zijn. Dit zal zeker zijn weerslag hebben op het toekennen van WMO aanvragen. De landelijke overheid zal ook hier oog voor moeten hebben en waar het moet de betreffende gemeentes financieel moeten steunen anders wordt de burger in die gemeente de dupe van het financiële beleid van betreffende gemeentes.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
oké, op mijn opmerkingen na.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht