Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Gouda
Datum 14 mei 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Het voorstel in zijn geheel is hard nodig en zeer welkom. Gemeenten die multidisciplinair samenwerken zullen zeer blij zijn met deze wet.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Art. 2.3.5 punt 5h. Dit zou niet in de wet moeten staan. Ik ben bang dat religieuze personen dit kunnen aangrijpen om bepaalde hulp te weigeren of af te dwingen. Maar nog meer, waarom is iemands levensovertuiging wel belangrijk genoeg om te vermelden in de wet, maar iemands geaardheid, lievelingskleur of politieke voorkeur niet? Begrijp me niet verkeerd, ik ben een voorstander van religie. Maar als je iemand / iemands situatie algeheel in beschouwing neemt, dan is religie hier automatisch een onderdeel van. Dit hoeft niet expliciet vermeld te worden. Het zit eigenlijk al gevangen in punt 5a. Daarnaast, allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen toch gelijk behandeld? Waarom dan godsdienst en levensovertuiging toch apart benoemen?