Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam Vivens Nederland (B.A. van der Wal)
Plaats Arnhem
Datum 9 april 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
ik ben van mening dat de voorgestelde wijzigingen een werkbare bijdrage leveren aan de samenwerking tussen ons als zorgaanbieder en de gemeente

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
helder.

Wel heb ik een suggestie om onder artikel 1.1.1 de definitie van cliënt te wijzigen in 'Zorgvrager'. Deze benaming gebruiken wij als zorgaanbieder al enkele jaren omdat een cliënt in de zorg vaak geassocieerd wordt iemand is die ziek is (vaak gerelateerd aan een patiënt). Binnen het gemeentelijk domein gaat het vaak niet om zieke mensen zoals in de WLZ of ZVW maar om burgers die een ondersteunings(zorg)vraag hebben. Zij zijn meer dan hun ziekte en daarmee meer dan een cliënt (ook binnen WLZ en ZVW trouwens). Het woord cliënt stamt nog uit de oude AWBZ (wellicht nog eerder) en is enigszins stigmatiserend.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht