Ontwerpbesluit wijziging BTIV markttoets en erfpacht

In dit ontwerpbesluit maakt de markttoets plaats voor een marktverkenning, worden procedurele voorschriften en uitzonderingen beter gegroepeerd en worden nadere regels gesteld omtrent het taxeren van het mogelijke financiële voordeel van woningcorporaties in het geval van eeuwigdurend afgekochte erfpacht. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan verschillende moties en een amendement bij de Wet maatregelen middenhuur.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: