Wet maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdwet en Wmo 2015

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Oss
Datum 18 mei 2020

Vraag1

Welke op- of aanmerkingen heeft u bij dit wetsvoorstel (artikelen en memorie van toelichting)?
Wij hebben opmerkingen bij hoofdstuk 1, paragraaf 2.3, hoofdstuk 3, indexering en hoofdstuk 4. Zie bijlage

Bijlage