Besluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Het Besluit kwaliteitseisen wordt op onderdelen gewijzigd, veelal als gevolg van vragen om verduidelijking in het besluit ten aanzien van de opleidingseisen, de accountantsverklaring en de vrijstellingen. Daarnaast wordt het Besluit kwaliteitseisen aangepast aan de Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind die op 1 januari 2021 in werking is getreden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: