Besluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Het Besluit kwaliteitseisen wordt op onderdelen gewijzigd, veelal als gevolg van vragen om verduidelijking in het besluit ten aanzien van de opleidingseisen, de accountantsverklaring en de vrijstellingen. Daarnaast wordt het Besluit kwaliteitseisen aangepast aan de Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind die op 1 januari 2021 in werking is getreden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-01-2021
Einddatum consultatie 24-02-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, accountants en de rechtspraak.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren leiden de voorgestelde wijzigingen van de kwaliteitseisen tot beperkte gevolgen. De huidige invulling van de eisen in de praktijk worden vooral verduidelijkt; op een enkel punt kan er een kleine werklast zijn in het actualiseren van de afspraken en doelstellingen van de beschermingsmaatregel.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het besluit en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen