Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Dit wetsvoorstel bevat een verbod op het gebruik van kolen als brandstof voor elektriciteitsproductie. Dit verbod geldt onmiddellijk bij inwerkingtreding van de wet. Voor de oudste centrales – de Hemweg en de Amercentrale - wordt er een overgangsperiode geboden tot en met 31 december 2024. Voor de nieuwe centrales geldt er een overgangsperiode tot 1 januari 2030. Voor alle centrales geldt dat zij na afloop van de overgangsperiode geen kolen meer kunnen gebruiken voor elektriciteitsproductie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 9 oktober 2018

Consultatieverslag Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie