Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Klimaatplan en INEK

Reactie

Naam S.M. Smit
Plaats Maastricht
Datum 4 oktober 2019

Vraag1

- Algemeen -

Het centrale doel in het klimaatbeleid, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, raakt aan het leven van alledag. Zo gaan we onze huizen anders verwarmen en gebruiken we andere vormen van energie. De transitie is daarom in de eerste plaats een maatschappelijke transitie. Burgers en bedrijven staan voor een reeks beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen, hoe we ons geld verdienen. Iedereen kan dus bijdragen aan de transitie. De overheid wil burgers en bedrijven hierbij zoveel mogelijk ondersteunen.

Vraag 1a: Wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten bij de uitvoering van het klimaatbeleid?

Vraag 1b: Hoe kijkt u aan tegen de rollen van verschillende partijen in de transitie (burgers, bedrijven, overheid, kennisinstellingen, NGO’s, etc.)?

Als het hele klimaatbeleid om CO2 te doen is, dan is het klimaatbeleid niet deugdelijk omdat een vermeerdering van CO2 niet schadelijk is. CO2 stimuleert plantengroei en wordt opgenomen door de zee. Er is geen urgentie. Ruim vijfhonderd wetenschappers hebben dit onlangs aan de VN laten weten.

Vraag2

- Strategie voor de lange termijn -

Het Klimaatplan en het INEK beschrijven het beleid voor de periode 2021-2030. Dat is er vooral op gericht om in 2030 -49% reductie t.o.v. 1990 te realiseren. Diverse maatregelen zullen ook bijdragen aan verdergaande reducties in de periode na 2030. Daarnaast zal aanvullend beleid voor de lange termijn nodig zijn. Dat beleid zal bovendien rekening moeten houden met toekomstige ontwikkelingen die ons voor nieuwe uitdagingen kunnen stellen. Daarom is een langetermijnoriëntatie in het beleid van belang. Het betreft ontwikkelingen en maatregelen op terreinen als technologie, sociale aspecten, financieel-economisch en de relatie met ander beleid. Enkele voorbeelden zijn de rol van hernieuwbaar gas, de ontwikkeling van gedrag, de prikkels die passend zijn om het bedrijfsleven klimaatvriendelijker te maken en hoe rekening kan worden gehouden met biodiversiteit.

Vraag 2: Welke onderwerpen (en uitdagingen) verdienen volgens u bijzondere aandacht van het klimaatbeleid met het oog op de periode 2030-2050 en waarom?
1. Stop de ontwikkeling van windmolenparken
2. Stop het subsidiëren van zonnepanelen
3. Investeer in fundamenteel onderzoek naar zonnepanelen met een hoge opbrengst
4. Richt een werkgroep op en zorg dat Nederland zo spoedig mogelijk een thorium-zoutcentrale krijgt
5. Sluit de biobrandstof-centrale's
6. Handhaaf de status-quo in gasconsumptie
7. Investeer in fundamenteel onderzoek naar de fabricage van waterstof
8. Investeer in onderzoek naar het verbeteren van energieopslag
9. Handhaaf het vervoer met benzine/diesel verbrandingsmotoren voorlopig. De nieuwe dieselgeneratie is schoon.
10. Stop het subsidiëren van elektrische auto's
11. Plant bomen, dat is goed het ecologisch systeem.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht