Wet implementatie richtlijn kleineondernemersregeling

De consultatie betreft het voorstel om de Richtlijn kleineondernemersregeling te implementeren. Het voorstel maakt toepassing van de kleineondernemersregeling in andere lidstaten mogelijk. Daarnaast worden termijnen voor de toepassing van de kleineondernemersregeling verkort.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: