Wet implementatie richtlijn kleineondernemersregeling

De consultatie betreft het voorstel om de Richtlijn kleineondernemersregeling te implementeren. Het voorstel maakt toepassing van de kleineondernemersregeling in andere lidstaten mogelijk. Daarnaast worden termijnen voor de toepassing van de kleineondernemersregeling verkort.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-12-2021
Einddatum consultatie 20-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 13499
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers met een geringe omzet in Nederland en de Europese Unie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Kleine ondernemers kunnen de maatregelen als een vereenvoudiging ervaren wanneer zij in andere lidstaten handelen binnen de EU. Voor de aanmelding voor de kleineondernemersregeling hoeven zij zich niet aan te melden in elke lidstaat afzonderlijk, maar slechts in de lidstaat van vestiging. Daarnaast worden de termijnen voor de verplichte toepassing en uitsluiting van de kleineondernemersregeling afgeschaft, respectievelijk verkort. Ondernemers krijgen op die wijze meer flexibiliteit om zich voor de kleineondernemersregeling aan of af te melden bij wijziging van omstandigheden.

Waarop kunt u reageren

Het is mogelijk op alle onderdelen van het voorstel te reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op de omzetbelasting 1968

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Richtlijn (EU) 2020/285

Bron: eur-lex.europa.eu