Wijziging Kieswet vereenvoudiging stemmen buitenland

Op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming is twee keer geëxperimenteerd met een nieuw model stembiljet voor het stemmen in het buitenland. Aangezien de experimenten succesvol zijn gebleken is er aanleiding het gebruik van het nieuwe model stembiljet voor het stemmen in het buitenland in de Kieswet vast te leggen. Daarnaast worden aanvullende voorstellen gedaan om het stemmen door kiezers in het buitenland verder te vereenvoudigen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 september 2018

Blanco verslag, want er waren geen reacties tijdens de consultatie.