Wijziging Kieswet vereenvoudiging stemmen buitenland

Op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming is twee keer geëxperimenteerd met een nieuw model stembiljet voor het stemmen in het buitenland. Aangezien de experimenten succesvol zijn gebleken is er aanleiding het gebruik van het nieuwe model stembiljet voor het stemmen in het buitenland in de Kieswet vast te leggen. Daarnaast worden aanvullende voorstellen gedaan om het stemmen door kiezers in het buitenland verder te vereenvoudigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-12-2017
Einddatum consultatie 08-01-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 8876
Onderwerpen Parlement Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlanders die stemmen vanuit het buitenland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect van het wetsvoorstel is dat het stemmen vanuit het buitenland eenvoudiger wordt.

Waarop kunt u reageren

Zowel het wetsvoorstel als de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Kieswet

Bron: wetten.overheid.nl

Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming

Bron: wetten.overheid.nl

Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

Bron: wetten.overheid.nl