Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvraag kalversector

De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) verzoekt de Minister van LNV om een verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2017
Einddatum consultatie 19-01-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het verzoek heeft betrekking op het ‘Programma Onderzoek en Innovatie’ van SBK en heeft tot doel dat ook ondernemers die niet aan de brancheorganisatie zijn verbonden, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Toekenning van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring betekent dat niet aan SBK verbonden ondernemers in de kalversector worden verplicht zich te registreren bij de brancheorganisatie. Voorts worden zij verplicht een financiële bijdrage te betalen aan de brancheorganisatie.
De aanvraag van SBK strekt zich uit tot twee regelingen van de brancheorganisatie:
- Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisaties Kalversector;
- Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisaties Kalversector.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

1. Beoordeling algemeen economisch belang:
a. Bent u van mening dat het ‘Programma Onderzoek en Innovatie’ van de Stichting Brancheorganisaties Kalversector van algemeen economisch belang en van nut is voor de kalversector als geheel?
b. Bent u van mening dat het ‘Programma Onderzoek en Innovatie’ van algemeen economisch belang en van nut is voor alle marktdeelnemers in de kalversector.

2. Beoordeling resultaten onderzoeksprogramma en de effecten daarvan voor marktdeelnemers:
De aan Stichting Brancheorganisaties Kalversector verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Met de algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan de Stichting Brancheorganisaties Kalversector zijn verbonden.
c. Bent u van mening dat elke ondernemer in de kalversector ten opzichte van de gevraagde bijdrage voldoende voordeel zal hebben van de uitvoering van het ‘Programma Onderzoek en Innovatie’?

Downloads

Overige documenten

  • Aanvraagformulier SBK

  • Financiële regeling

  • LEI-notitie goede kennisinfrastructuur belangrijk voor de kalversector

  • Programma Onderzoek en Innovatie van SBK

  • Registratieregeling

  • Representativiteit SBK

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling