Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017, 82) gereed gemaakt voor inwerkingtreding. De wet wordt technisch gecorrigeerd en er wordt voorzien in samenloop met andere wetgeving. Daarnaast worden enkele zaken in de tenuitvoerlegging geregeld, waaronder de afschaffing van de executieverjaringstermijnen en een wetstechnische stroomlijning van bepalingen over de tbs-maatregel en de pij-maatregel.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.

Acties

Delen regeling