Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017, 82) gereed gemaakt voor inwerkingtreding. De wet wordt technisch gecorrigeerd en er wordt voorzien in samenloop met andere wetgeving. Daarnaast worden enkele zaken in de tenuitvoerlegging geregeld, waaronder de afschaffing van de executieverjaringstermijnen en een wetstechnische stroomlijning van bepalingen over de tbs-maatregel en de pij-maatregel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
08-02-2019
Einddatum consultatie
29-03-2019
Status
Actief
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID
6757
Onderwerpen
Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Instanties en uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten van dit wetsvoorstel zijn beperkt en maken onderdeel uit van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen als geheel.

Voor wat betreft de afschaffing van de executieverjaringstermijnen zijn de betrokken organisaties gevraagd om - parallel aan deze internetconsultatie - te kijken naar de consequenties voor hun organisatie, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de (verdere) implementatie van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Acties

Delen regeling