Invoeringsregeling Omgevingswet

De Invoeringsregeling Omgevingswet wijzigt 72 regelingen en trekt 62 regelingen in die zijn opgegaan in de Omgevingswet (OW), de 4 AMvB’s of Omgevingsregeling. Deze regeling wijzigt de Omgevingsregeling en vult die aan op de 6 bestaande thema’s en voegt een nieuw thema toe: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze regeling regelt het overgangsrecht voor de te wijzigen en in te trekken regelingen voor zover dat al niet geregeld wordt in de Invoeringswet OW en het Invoeringsbesluit OW.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie document toegevoegd, 16 december 2019

  • Financiële effecten en regeldruk voor burgers en bedrijven

Nieuwe versie document toegevoegd, 9 december 2019

  • Financiële effecten en regeldruk voor burgers en bedrijven