Regeling voertuigen, Invoering nationale typegoedkeuring mobiele machines

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling voertuigen. Door de wijziging komt er een nationale typegoedkeuring voor mobiele machines, zodat maar één voertuig van een serie identieke mobiele machines gekeurd hoeft te worden. Daardoor kunnen mobiele machines sneller ingeschreven worden in het kentekenregister. Ook worden de eisen aangepast voor het gebruik op de weg van (land)bouwvoertuigen en mobiele machines. Door de aanpassing van deze eis wordt beter aangesloten bij de praktijk en wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 29 maart 2023

De samenvatting van de ingediende reacties is op de website gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.