Permanentmaking bevoegdheid tot intrekking Nederlanderschap

De bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (artikel 14, vierde lid, RWN) vervalt op 1 maart 2022. Dit wetsvoorstel voorkomt dat, en maakt deze bevoegdheid permanent. Het wetsvoorstel strekt niet tot inhoudelijke wijziging van deze bevoegdheid.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: