Algemene Maatregel van Bestuur Transnationaal Onderwijs

Deze AMvB over transnationaal onderwijs, werkt op basis van de wet inzake bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Kamerstukken I, 2016/17, 34 355, A) uit wat een instelling voor hoger onderwijs in haar aanvraag voor het verzorgen van een volledige opleiding in het buitenland moet opnemen en op basis van welke gronden de minister toestemming kan verlenen, weigeren of intrekken.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 augustus 2018