Inspraakverplichtingen Kernenergiewet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Kernenergiewet voor. Dit is een van de maatregelen om uitvoering te geven aan de aanbeveling van het Nalevingscomité bij het Verdrag van Aarhus van 4 oktober 2018. Die aanbeveling is, dat Nederland de noodzakelijke wettelijke, regulerende en bestuurlijke maatregelen neemt om bij aanpassingen van de duur van een nucleaire activiteit te voldoen aan de inspraakverplichtingen van het Verdrag van Aarhus.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 15 maart 2022

De Regeling is op 16 februari 2022 in werking getreden.

Link toegevoegd, 15 maart 2022

De Regeling is op 15 februari 2022 in het Staatsblad gepubliceerd, en op 16 februari 2022 in werking getreden.

Kamerstuk toegevoegd, 2 februari 2022

Op 19 januari 2022 is de wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd, en eerder al op 2 juli 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Memorie van Toelichting wordt een inhoudelijke reactie op de internetconsultatie gegeven.

Consultatie rapport gepubliceerd, 25 juni 2020

Het hoofdlijnenverslag van de Internetconsultatie is gepubliceerd. Een inhoudelijke reactie van het ministerie volgt in een later stadium.