Ingebruiknamebesluit Besluit bouwwerken leefomgeving

In dit besluit worden enkele wijzigingen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht. De wijziging omvat het regelen van een ingebruiknamebesluit en een verduidelijking van de samenhang tussen de vergunningplicht en vergunningvrije bouwactiviteiten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: