Ingebruiknamebesluit Besluit bouwwerken leefomgeving

Reactie

Naam Omgevingsdienst de Vallei (Marieke van den Broeke)
Plaats Ede
Datum 22 april 2024

Vraag1

U wordt uitgenodigd een reactie te geven op het voorliggende wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het wijzigingsvoorstel.
Er zijn twee wijzigingen van het Bbl op handen:
1. Verduidelijking dat bij vergunningvrije bouwwerken niet alsnog een meldingplicht geldt. Met de verduidelijking dat bij vergunningvrije bouwwerken niet alsnog een meldingplicht geldt kunnen we uit de voeten. Dit is hoe we het bij de OddV al toepassen.

2. Mogelijkheid ingebruikname besluit bij kleine afwijkingen
We kunnen voor zover we nu kunnen inschatten met deze wetswijziging uit de voeten. Wel vraagt een dergelijk besluit een motivering. Je moet bij elk besluit motiveren wat de afwijking is, wat de doelen van de regels zijn en waarom aanpassing niet proportioneel is. Misschien kan de VNG daarvoor een model-motivering / model-besluit opstellen? Dat zou ons wel helpen. Al doende moeten we leren of we deze wetsbepaling goed kunnen toepassen. Er staat dat een afschrift van het besluit moet worden gestuurd aan de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw. We doen dat graag per mail. We horen graag welk mailadres daarvoor kan worden gebruikt. Uit de toelichting op de wetswijziging blijkt dat men ervan uitgaat dat er een aanvraag wordt ingediend voor zo’n ingebruikname besluit. Uit de wettekst zelf blijkt niet dat dat moet, dus dan zouden we ook ambtshalve een dergelijk besluit kunnen nemen.