Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Informatieplicht luchthavens

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 29 oktober 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de bijbehorende toelichting. U kunt de wetswijziging becommentariëren en eventuele inhoudelijke en tekstuele suggesties doen. Met name is het ministerie geïnteresseerd in uw mening over onderdelen E en F van het voorstel met de daarbij behorende toelichting.
Onderdeel E

Al heel lang worden er grenzen aan de groei van Schiphol opgelegd, en steeds worden die versoepeld zodra Schiphol laat weten er hinder van te ondervinden. Want tja, de economische kortetermijnbelangen geven uiteindelijk toch de doorslag.

Ik zie dat terug onder het kopje "3) Economie". Hier staat "Een selectieve ontwikkeling van Schiphol ter verbetering van de netwerkkwaliteit is een publiek belang". Ik mis een onderbouwing van deze stelling.

De langetermijnschade die de luchtvaart de economie toebrengt, is ongekend. Dat het grootschalige verbruik van fossiele brandstoffen toekomstige generaties in problemen brengt (vervuiling, klimaatverandering), met alle beperkingen van dien die aan de economische bedrijvigheid moeten worden opgelegd om het tij te keren, wisten we al. Maar zonder de talrijke snelle verplaatsingen over lange afstanden van vliegtuigpassagiers had de wereldbevolking als geheel allicht ook in de beginfase minder snel het COVID-19-virus over de hele planeet uitgezaaid en zo de eigen economie ontwricht. Alle reden voor bezinning op de vraag in hoeverre de luchtvaart positief bijdraagt aan onze welvaart.

Een geleidelijke afbouw lijkt mij daarom eerder een publiek belang dan de hier bepleite ontwikkeling.

Ik zie niet hoe de informatieplicht hierbij kan helpen. De informatie over de negatieve effecten van de luchtvaart liggen buiten de luchthavens voor het oprapen, en die over de positieve effecten zullen ze ook zonder plicht maar wat graag verstrekken.

Als je toch een informatieplicht wilt invoeren, trek het dan meteen breder: elke partij waarvan het doen en laten een maatschappelijk belang raakt, heeft een morele plicht de relevante informatie daarover toegankelijk te maken voor het publiek (of beleidsmakers, journalisten, belangengroeperingen en dergelijke namens het publiek). Die morele plicht kun je formaliseren, maar eigenlijk is dat voor de muziek uitlopen zolang de overheid nog veel werk moet verzetten om tot een opener bestuurscultuur te komen.

Onderdeel F

Beetje vreemde bepaling, kennelijk op de automatische piloot geredeneerd dat alles wat militair is met een geheimhoudingsdeken moet worden afgedekt.

Allicht berust bij een militaire luchthaven informatie die maar beter niet bij de minister terecht kan komen, maar dat is niet het soort informatie waar de minister in deze context naar zal vragen. Om het land te dienen, moeten ook militairen de informatie verstrekken die voor beleidsvorming nodig is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht