Informatieplicht luchthavens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Wet luchtvaart. Aanleiding is de maatschappelijke vraag om meer regie van de minister op o.a. luchthaven Schiphol. Hiervoor is een versterking van de informatiepositie van het ministerie nodig. In de Luchtvaartnota en Uitvoeringsagenda is opgenomen dat er hiervoor een informatieplicht voor luchthavens moet komen, ook voor burgerluchtvaart op militaire luchthavens.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 februari 2022

Het verslag van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.