Wet Verbetering informatie en ondersteuning bij ongewenste zwangerschap

Om ervoor te zorgen dat iedere vrouw een weloverwogen keuze kan maken bij een ongewenste zwangerschap, wordt geregeld dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium mondelinge en schriftelijke informatie krijgt over 1) de alternatieven die zij heeft voor het afbreken van de zwangerschap, en 2) de mogelijkheden om gebruik te maken van gespecialiseerde keuzebegeleiding en ondersteuning. Daarnaast wordt voorgesteld om deze keuzebegeleiding en ondersteuning landelijk en structureel te bekostigen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 17 oktober 2018

-