Wet Verbetering informatie en ondersteuning bij ongewenste zwangerschap

Om ervoor te zorgen dat iedere vrouw een weloverwogen keuze kan maken bij een ongewenste zwangerschap, wordt geregeld dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium mondelinge en schriftelijke informatie krijgt over 1) de alternatieven die zij heeft voor het afbreken van de zwangerschap, en 2) de mogelijkheden om gebruik te maken van gespecialiseerde keuzebegeleiding en ondersteuning. Daarnaast wordt voorgesteld om deze keuzebegeleiding en ondersteuning landelijk en structureel te bekostigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-10-2018
Einddatum consultatie 17-11-2018
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Ethiek

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. Ongewenst zwangere vrouwen.
2. Artsen bij wie ongewenst zwangere vrouwen zich in eerste instantie melden (dit kan een huis-, abortuskliniek- of ziekenhuisartsen zijn, maar ook een andere arts tot wie de vrouw zich in eerste instantie wendt).
3. In keuzebegeleiding en ondersteuning bij ongewenste zwangerschap gespecialiseerde organisaties of hulpverleners.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel heeft een aantal positieve effecten voor ongewenst zwangere vrouwen. In de eerste plaats wordt hiermee bereikt dat sommige vrouwen niet pas in de kliniek, of zelfs helemaal niet geïnformeerd worden over alternatieve oplossingen voor de ongewenste zwangerschap dan het afbreken ervan, maar direct al tijdens het eerste gesprek met een arts. Dit maakt een zinvolle invulling van de vijf dagen wettelijke bedenktermijn mogelijk. In de tweede plaats weet een vrouw, in tegenstelling tot de huidige situatie, altijd welke mogelijkheden zij heeft om gedurende het keuzeproces en daarna ondersteund te worden door gespecialiseerde hulpverleners. De initiatiefnemer verwacht dat de twee hiervoor genoemde punten een belangrijke bijdrage leveren aan de weloverwogen, geïnformeerde keuze waar de vrouw conform de Waz en de Wgbo recht op heeft.
In de derde plaats wordt met dit voorstel invulling gegeven aan het wettelijke uitgangspunt om minder vergaande alternatieven voor een zwangerschapsafbreking te onderzoeken, zodat meer rekening wordt gehouden met de beschermwaardigheid van het ongeboren leven.
Tenslotte kan het verstrekken van deze informatie bijdragen aan het verminderen van verwerkingsproblemen na een gemaakte keuze. Dit geldt, zo leert wetenschappelijk onderzoek, zeker voor vrouwen die twijfels hebben over de keuze die zij moeten maken of onder druk van anderen tot een keuze komen.

Voor artsen bij wie ongewenst zwangere vrouwen zich in eerste instantie melden, betekent het wetsvoorstel dat zij de vrouw voortaan altijd bepaalde informatie dienen te verstrekken over alternatieven voor abortus en gespecialiseerde keuzebegeleiding.

Voor in keuzebegeleiding en ondersteuning bij ongewenste zwangerschap gespecialiseerde organisaties of hulpverleners heeft dit wetsvoorstel als gevolg dat zij meer zekerheid krijgen over hun bekostiging.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel, de toelichting én de specifieke vragen.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet afbreking zwangerschap

Bron: wetten.overheid.nl

Besluit afbreking zwangerschap

Bron: wetten.overheid.nl