Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Regeling tot implementatie van de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS m.b.t. prudentiële maatregelen voor verzekering

Ter consultatie wordt voorgelegd een concept ministeriële regeling waarmee voor herverzekeraars de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot prudentiële maatregelen voor verzekering en herverzekering wordt geïmplementeerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.

Acties

Delen regeling