Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tot implementatie van de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS m.b.t. prudentiële maatregelen voor verzekering

Ter consultatie wordt voorgelegd een concept ministeriële regeling waarmee voor herverzekeraars de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot prudentiële maatregelen voor verzekering en herverzekering wordt geïmplementeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-12-2018
Einddatum consultatie 18-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10085
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden worden uitgenodigd te reageren op alle onderdelen van de conceptregeling en de bijbehorende toelichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie toelichting bij de conceptregeling.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de conceptregeling en de bijbehorende toelichting mag worden worden gereageerd.

Downloads

  • Concept regeling

    Consultatie regeling tot implementatie van de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS m.b.t. prudentiële maatregelen voor verzekering

Overige documenten

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling