Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Regeling tot implementatie van de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS m.b.t. prudentiële maatregelen voor verzekering

Ter consultatie wordt voorgelegd een concept ministeriële regeling waarmee voor herverzekeraars de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot prudentiële maatregelen voor verzekering en herverzekering wordt geïmplementeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
07-12-2018
Einddatum consultatie
18-01-2019
Status
Actief
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Financiën
Keten-ID
10085
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden worden uitgenodigd te reageren op alle onderdelen van de conceptregeling en de bijbehorende toelichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie toelichting bij de conceptregeling.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de conceptregeling en de bijbehorende toelichting mag worden worden gereageerd.

Overige documenten

Acties

Delen regeling