Besluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de implementatie voor van de Europese Toegankelijkheidsvoorschriften (EU/2019/882) voor personenvervoer per vliegtuig en over water. Dit vergroot de toegankelijkheid van informatie voor personen met een handicap. Er worden minimumeisen gesteld voor personenvervoer per vliegtuig en over water, vanaf 28 juni 2025. Dit was eerder nog niet geregeld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: